Category: Chill

18/10/2018 / / Chill

ทริปเที่ยวบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีที่ผ่านมาของเรา จังหวะดีไปช่วงที่มีตลาดถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้านชุมชนชายทะเลบางเสร่ ซึ่งตลาดนี้จะจัดทุกวันเสาร์ของทุกเดือน เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป 

12/10/2018 / / Chill

ตลาดโรงคั่ว หรือ ตลาดประชารัฐวัฒนธรรมโบราณลาวเวียง อยู่ในบริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ (Banrie Coffee Musuem) บ้านหนองควายโซ อ.หนองแซง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ไม่ไกลจากกทม. ขับรถไม่เกิน 2 ชม. ก็ถึง

18/06/2018 / / Chill

เคยได้ยินจากใครบางคนว่า “หนังสือและการเดินทางทำให้เราอยู่กับปัจจุบันที่สุด (แถมยังเปิดโลกให้กับเราด้วย) ” ในวันที่ต้องการพัก หนังสือเป็นอีกทางเลือกให้เราใช้เวลาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆ เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือมาก มีหนังสือเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กจนโต ถ้ามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหรือแม่แต่ในประเทศไทยก็มักจะชอบเข้าไปสำรวจร้านหนังสือ