เที่ยวเชียงใหม่ วัดผาลาด | Wat Palad, Chiang Mai

เที่ยวเชียงใหม่ วัดผาลาด | Wat Palad, Chiang Mai

เที่ยวเชียงใหม่ วัดผาลาด | Wat Palad, Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ วัดผาลาด | Wat Palad, Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ วัดผาลาด | Wat Palad, Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ วัดผาลาด | Wat Palad, Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ วัดผาลาด | Wat Palad, Chiang Mai

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทาย หาสถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุตามตำนานสร้างพระธาตุดอยสุเทพ เดิมชื่อวัดผะเลิดหรือปะล๊าด (ภาษาเหนือแปลว่าลื่นหกล้ม) เนื่องจากบริเวณวัดมีลำธารผาน้ำตกที่ลาดชันทำให้ลื่นหกล้มได้ง่าย ภายในวัดมีศิลปะจิตกรรม ประติมากรรมและงานปูนปั้นที่สวยงาม

สิ่งที่น่าสนใจ
วิหาร จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย โดยมีสล่าช่างชาวพม่าเป็นผู้สร้าง ด้านหน้าบันวิหารแกะสลักเป็นรูปนกยูง ส่วนด้านหลังแกะเป็นรูปกระต่าย 1 ในสัญลักษณ์ 12 นักษัตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่

วิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ได้แก่ 1. พระพุทธชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้า 2.พระกกุสันธะพุทธเจ้า 3.พระโกนาคมน์พุทธเจ้า
4.พระกัสสปะพุทธเจ้า 5.พระอริยเมตไตยโพธิสัตว์เจ้า

สะพานเชื่อมโบราณสันนิษฐานว่าใช้เป็นเส้นทางเดินไปดอยสุเทพเมื่อในอดีต

101 บ้านห้วยผาลาด หมู่ที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

เที่ยวเชียงใหม่ น้ำตกหมอกฟ้า

เที่ยวเชียงใหม่ น้ำตกหมอกฟ้า

น้ำตกหมอกฟ้า

 

เที่ยวเชียงใหม่ น้ำตกหมอกฟ้า

เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่อยู่ในอาณาบริเวณของ อช.สุเทพ-ปุย ในฝั่ง อ.แม่แตง แม้เส้นทางเข้าไปจะไม่ได้ราบเรียบมากนัก ลักษณะเป็นทางลูกรังที่ลาดชันสลับคอนกรีตเป็นบางช่วง แต่เมื่อไปถึงบริเวณที่ทำการฯ ความร่มครึ้ม เขียวชุ่มชื่นของป่าระหว่างเดินไปน้ำตกก็เรียกความสดชื่นกลับมากว่าครึ่งปอดแล้วหล่ะค่ะ

สำหรับใครที่นิยมเดินชมและเก็บข้อมูลของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ ก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ได้เพิ่มความรู้คู่บันเทิงด้วย สำหรับใครที่ชอบน้ำตกยิ่งช่วงน้ำหนาในหน้าฝนจนไปถึงกลางๆฤดูหนาว จะเห็นสายน้ำตกที่ไหลพริ้ว ฟู่ฟ่าเป็นทางยาวลงมา หากถูกจังหวะ ถูกเวลา (ตามสถิติคือช่วง 9.00 – 10.00 น.) คุณอาจจะได้เจอโค้งรุ้งที่พาดผ่านสายน้ำตก ความสุขเล็กๆ จากธรรมชาติรอบตัวหาได้ไม่ยาก…ตอนกลางคืนยังเป็นแหล่งดูดาวที่ชัดและสวยงามยิ่งค่ะ

“การเดินทางไปน้ำตกหมอกฟ้าเหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัว แต่ไม่สะดวกสำหรับรถบัสเนื่องจากทางเข้าน้ำตกแคบและลาดชัน หรือจะโดยสารรถประจำทางที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) เพื่อขึ้นรถสายเชียงใหม่-ปาย ลงรถตรงปากทางเข้าน้ำตกหมอกฟ้า แล้วเดินเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรก็เป็นอีกทางเลือกค่ะ”

ที่ตั้ง : จากเส้นทางแม่ริม-แม่แตง (ถนนเส้นเชียงใหม่-ฝาง) แล้วเลี้ยวซ้ายที่ตลาดแม่มาลัยไปตาม ถ.แม่มาลัย-ปาย

ค่าธรรมเนียม : ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท, รถยนต์ 30 บาท (ไม่รวมคนขับ), ชาวต่างชาติ 200 บาท สามารถซื้อหาบัตรผ่านเข้าด่านน้ำตกตาดหมอก, น้ำตกมณฑาธารและน้ำตกหมอกฟ้าได้ในวันเดียวกัน (สอบได้ที่เจ้าหน้าที่อุทยาน)

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่ Wat Umong Chiang Mai

วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม | Wat Umong, Chiang Mai

วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่ Wat Umong Chiang Mai

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่ Wat Umong Chiang Mai

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

วัดท่ามกลางป่าเชิงดอยสุเทพ-ปุย แถวประตูหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สถานที่สงบ พักใจของชาวเชียงใหม่ ไหว้พระ ทำบุญ ให้อาหารปลา เรียนวิปัสสนา มีที่ให้อ่านหรือซื้อหนังสือธรรมะแบบบริการตัวเอง พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ของพระสงฆ์  หลังวัดยังเป็นสวนสัตว์เปิดอีกด้วย

เป็นวัดที่กษัตริย์สมัยล้านนาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นเพื่อให้พระสายลังกาวงศ์ที่มีความเคร่งครัดในพระวินัยและเป็นนักปฎิบัติได้พำนักอาศัยโดยยึดการสร้างวัดตามแบบลังกา ในสมัยต่อมาได้มีการบูรณะอย่างวิจิตรงดงามตามกำลังศรัทธาของกษัตริย์ในสมัยนั้น และสร้างอุโมงค์ให้พระมหาเถรจันทร์ผู้แตกฉานพระไตรปิฏก ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดอุโมงค์ สำหรับสวนพุทธรรมเป็นชื่อใหม่ที่ท่านภิกขุ ปัญญานันทะ ซึ่งเคยเป็นประธานวัดอุโมงค์ตั้งขึ้น

“สังเกตป้ายรอบๆ วัดดีๆ นะคะมีคำสะกิดใจเอาไว้ให้เตือนตนเพียบ…..”

สิ่งที่น่าสนใจ

พระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ฐานเป็นรูปกลีบดอกบัว ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลังกา

เสาหินสัญลักษณ์พระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

สระน้ำ มุมผ่อนคลายชมวิว ให้อาหารปลา เต่า ตะพาบตัวใหญ่ (ท่าจะอายุยืนน่าดู) และก็นกพิราบที่อาศัยอยู่บริเวณนี้

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โบราณวัตถุเก่าแก่อายุเป็น 1,000 ปี อย่างเช่น เศียรพระพุทธรูปจากแคว้นพะเยา

จิตกรรมฝาผนังในอุโมงค์ จิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนาที่เก่าแก่ที่สุด ประกอบด้วยลวดลายหงส์จีน ดอกโบตั๋น เป็นต้นได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หยวน – ต้นราชวงศ์ หมิงและศิลปะพม่าสมัยพุกาม

โรงภาพปริศนาธรรม  ที่แฝงคำสอนทางพระพุทธศาสนาเอาไว้มากมาย

135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

www.watumong.org