วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่ Wat Umong Chiang Mai

วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม | Wat Umong, Chiang Mai

วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่ Wat Umong Chiang Mai

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่ Wat Umong Chiang Mai

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

วัดท่ามกลางป่าเชิงดอยสุเทพ-ปุย แถวประตูหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สถานที่สงบ พักใจของชาวเชียงใหม่ ไหว้พระ ทำบุญ ให้อาหารปลา เรียนวิปัสสนา มีที่ให้อ่านหรือซื้อหนังสือธรรมะแบบบริการตัวเอง พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ของพระสงฆ์  หลังวัดยังเป็นสวนสัตว์เปิดอีกด้วย

เป็นวัดที่กษัตริย์สมัยล้านนาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นเพื่อให้พระสายลังกาวงศ์ที่มีความเคร่งครัดในพระวินัยและเป็นนักปฎิบัติได้พำนักอาศัยโดยยึดการสร้างวัดตามแบบลังกา ในสมัยต่อมาได้มีการบูรณะอย่างวิจิตรงดงามตามกำลังศรัทธาของกษัตริย์ในสมัยนั้น และสร้างอุโมงค์ให้พระมหาเถรจันทร์ผู้แตกฉานพระไตรปิฏก ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดอุโมงค์ สำหรับสวนพุทธรรมเป็นชื่อใหม่ที่ท่านภิกขุ ปัญญานันทะ ซึ่งเคยเป็นประธานวัดอุโมงค์ตั้งขึ้น

“สังเกตป้ายรอบๆ วัดดีๆ นะคะมีคำสะกิดใจเอาไว้ให้เตือนตนเพียบ…..”

สิ่งที่น่าสนใจ

พระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ฐานเป็นรูปกลีบดอกบัว ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลังกา

เสาหินสัญลักษณ์พระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

สระน้ำ มุมผ่อนคลายชมวิว ให้อาหารปลา เต่า ตะพาบตัวใหญ่ (ท่าจะอายุยืนน่าดู) และก็นกพิราบที่อาศัยอยู่บริเวณนี้

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โบราณวัตถุเก่าแก่อายุเป็น 1,000 ปี อย่างเช่น เศียรพระพุทธรูปจากแคว้นพะเยา

จิตกรรมฝาผนังในอุโมงค์ จิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนาที่เก่าแก่ที่สุด ประกอบด้วยลวดลายหงส์จีน ดอกโบตั๋น เป็นต้นได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หยวน – ต้นราชวงศ์ หมิงและศิลปะพม่าสมัยพุกาม

โรงภาพปริศนาธรรม  ที่แฝงคำสอนทางพระพุทธศาสนาเอาไว้มากมาย

135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

www.watumong.org