journeylibrary Posts

22/09/2017 / / Travel

น้ำตกหมอกฟ้า   เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่อยู่ในอาณาบริเวณของ อช.สุเทพ-ปุย ในฝั่ง อ.แม่แตง แม้เส้นทางเข้าไปจะไม่ได้ราบเรียบมากนัก ลักษณะเป็นทางลูกรังที่ลาดชันสลับคอนกรีตเป็นบางช่วง แต่เมื่อไปถึงบริเวณที่ทำการฯ ความร่มครึ้ม เขียวชุ่มชื่นของป่าระหว่างเดินไปน้ำตกก็เรียกความสดชื่นกลับมากว่าครึ่งปอดแล้วหล่ะค่ะ สำหรับใครที่นิยมเดินชมและเก็บข้อมูลของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ ก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ได้เพิ่มความรู้คู่บันเทิงด้วย สำหรับใครที่ชอบน้ำตกยิ่งช่วงน้ำหนาในหน้าฝนจนไปถึงกลางๆฤดูหนาว จะเห็นสายน้ำตกที่ไหลพริ้ว…

21/09/2017 / / Travel

วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม วัดท่ามกลางป่าเชิงดอยสุเทพ-ปุย แถวประตูหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สถานที่สงบ พักใจของชาวเชียงใหม่ ไหว้พระ ทำบุญ ให้อาหารปลา เรียนวิปัสสนา มีที่ให้อ่านหรือซื้อหนังสือธรรมะแบบบริการตัวเอง พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ของพระสงฆ์  หลังวัดยังเป็นสวนสัตว์เปิดอีกด้วย เป็นวัดที่กษัตริย์สมัยล้านนาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นเพื่อให้พระสายลังกาวงศ์ที่มีความเคร่งครัดในพระวินัยและเป็นนักปฎิบัติได้พำนักอาศัยโดยยึดการสร้างวัดตามแบบลังกา ในสมัยต่อมาได้มีการบูรณะอย่างวิจิตรงดงามตามกำลังศรัทธาของกษัตริย์ในสมัยนั้น…